Unødvendig skuterkjøring i Njardarheim

Naturvernforbundet stiler kritiske spørsmål til Statskog SFs forvaltning av Njardarheim veidemark. Blant annet tillater statsforetaket skuterkjøring til egne hytter som ligger i svært sårbare villreinområder.

Brev til Statskog med spørsmål om motorferdsel i Njardarheim