Utalelse fra årsmøtet:

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

18.4.2001 Utalelse fra årsmøtet:

Dropp Hundvåg-tunnelen Ryfast via Hundvåg er en dårlig miljøløsning, mener årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland. ? Flere og bedre veier er en invitasjon til økt privatbilisme. Hundvåg har i dag byens beste busstilbud, og dette kan bli rasert hvis veikapasiteten økes med tilkopling til Ryfast-tunnelen, uttaler årsmøtet.
Et flertall i kommunalutvalget i Stavanger kommune gikk tirsdag inn for en undersjøisk fastlandsforbindelse fra Solbakk i Strand via Hundvåg til Stavanger. Etter Naturvernforbundets mening er Ryfast ett av flere veiprosjekter i regionen som går på tvers av nasjonale og regionale mål om å redusere utslipp, arealbruk, helseskader og ulykker i samferdselssektoren. Veibygging forsterker miljø- og helseproblemer, og det må nå politikerne i storbyregionen ta de politiske konsekvensene av, oppfordrer Naturvernforbundet.