Utbygging øst på feil spor

Den nye framtidsbyen øst for Sandnes sporer av allerede i starten. Planleggerne ønsker nemlig å bygge ned den beste matjorda på Vatne fordi det vil være den billigste og beste løsningen for en bybane. Naturvernforbundet mener begrunnelsen er tvilsom og mener boligene og bybanen må bygges på mindre produktiv jord ved Vedafjell.

Uttalelse til Masterplan Sandnes øst