Uteklima fristet mest

Sol,varme og en vakker vårkveld fristet antagelig mer enn årsmøte og klimadebatt på Mostun i går. Oppmøtet var nemlig beskjedent til Mostun å være.

Bare 14 personer hadde funnet veien til debattmøtet om klimaendringene og hva de kan bety for Rogaland.For anledningen var Naturvernforbundets klimaekspert Ola Skaalvik Elvevold fra Naturvrnforbundets internasjonale avdeling hentet inn som hovedinnleder. Fylkesmannen stilte med to innledere, henholdsvis Tone Ankarstrand fra miljøvernavdelingen og Hadle Nevøy fra landbruksavdelingen.

Utdrag av Elvevolds innledning finner du i lenken på denne siden.

Før debattmøtet inviterte fylkeslaget til årsmøte, med et tilsvarende antall deltakere. Styrets forslag til årsrapport, arbeidsplan,  regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble vedtatt uten vesentlige merknader. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble også vedtatt enstemmig.

Styret for 2014 ser da slik ut:

Eirin Hivand Haneberg, styrelder (ikke på valg)
Bjarte Hetland (ikke på valg)
Ellen Jepson (ikke på valg)
Marius Harlem, gjenvalg
Anne Elisabeth Carlsen, gjenvalg
Siri Ødegaard, ny
Varamedlemmer:
Per Terje Haaland, ny
Hugh Clarke, ny
Ellen Hagen, ny
Ellen Tjørnhom Bøe, ny