Uten Jan gror Eigerøy igjen

Alle snakker om det åpne landskapet som forsvinner i kratt. Bonde Jan Sæstad gjør noe med det. Han drifter 200 villsau på Søre Eigerøy og sørger for at flere tusen år gamle skjøtselstradisjoner holdes i hevd. Deltakerne på Naturvernforbundets lyngheitur på tirsdag likte det de så og hørte.

Søre Eigerøy er foreslått som ett av de mest sentrale områdene i Rogalands forslag til nasjonal handlingsplan for kystlynghei. Lyngheia er en globalt truet naturtype, og en av de viktigste grunnene til den sørgelige statusen er mangelen på bønder som Jan Sæstad. De fleste bøndene har sluttet med aktiv bruk av utmarka og uten beitedyr forsvinner det åpne landskapet.

Men på Søre Eigerøy har Sæstad og en kollega tatt i bruk store deler av heia. I første omgang med villsau, men etterhvert vil også ammeku bidra i beiteskjøtselen.

Naturvernforbundets lyngheiekspedisjon samlet i alt 21 deltakere og innledere. Første stopp var Storrsheia ved Vikeså i Bjerkreim der Rune Søyland fra Ecofact fortalte om natur- og kulturverdier og om utfordringene i et område som er under gjengroing.

I Auglend vandringshavn inviterte  bonde Sven Narve Veshovda til utelunsj på vegne av Dalane Mat. Bakervarer, kjøttpålegg og mineralvann var levert av lokale produsenter.

Andre innledere var Audun Steinnes fra fylkesmannens miljøvernavdeling, jordbrukssjef Gerd Siqveland Engelsgjerd, Birgitt Harstad fra Dalane Landbruksrådgjevning og Johan Norum fra landbrukskontoret i Eigersund.

Bildetekst: Storrsheia i Bjerkreim er under gjengroing, konstaterer Rune Søyland t.v.