Utreder forslag ingen vil ha

Det politiske flertallet i Rogaland vil ikke ha Preikestolen nasjonalpark. Men de vil heller ikke ha en 420 kV kraftlinje gjennom Preikestolsområdet og viser gjerne til forslaget om nasjonalparken. Hadde nasjonalparken vært der, kunne samfunnet vært spart for betydelige utredningskostnader. For hva er vitsen med å utrede noe ingen vil ha?

Etter høringsrunden om Lyselinja er det ingen tunge lokale eller regionale aktører som går inn for monstermaster gjennom Preikestolsområdet. Det synes dermed klart at de fleste foretrekker en trase på sørsiden av fjorden, langs nåværende trase. Det nye er at Lyse sentralnett/Statnett vil utrede sjøkabel i Høgsfjorden med start fra området ved Uburen. Det er også bestemt at det skal utredes jordkabel på hele strekket fra Kyllesvatn til Gandsfjorden. Over Gandsfjorden og helt fram til Stølaheia io Stavanger er det forutsatt kabel i sjø og tunnel. 

Dermed har Naturvernforbundet og Turistforeningen fått gehør for sine forslag om ekstra utredninger av linjetraseer og kabling i bakken.

Les mer her: 

http://www.aftenbladet.no/energi/Lyse-vil-utrede-ny-sjokabel-3118037.html