Vandaler på Skeieholmen

I løpet av en drøy uke er samtlige informasjonsskilt på Skeieholmen nord for Hundvåg fjernet. Skiltene informerer om ilandstigningsforbudet som nylig ble innført på en av Stavangers viktigste fugleøyer. Forbudet gjelder sjøl om skiltene er fjernet.

Skeieholmen er en av i alt seks holmer i Stavanger der det er forbudt å gå i land i hekkesesongen. Forbudet er hjemlet i friluftslovens §15. Slike forbudsskilt er den noen mennesker som ikke klarer å la stå i fred. Tøffinger har gjentatte ganger fjernet eller skutt i filler flere av skiltene som står i Litle Marøy naturreservat. Nå er pøbelen også på ferde på Skeieholmen kanskje i den tro  at Ilandstigningsforbudet ikke gjelder uten skilter. Men det gjør det. Dessuten vil skiltene bli erstattet, på skattebetalernes regning. 

Om noen har sett noe eller vet noe om hærverket på Skeieholmen vil Naturvernforbundet, Parkvesenet eller politiet gjerne vite om det. Tips blir behandlet anonymt. Send en melding til rogaland@naturvern.no eller kontakt Naturvernforbundet på tlf 416 83 238.