Varmere og våtere i Rogaland

Scenarioer for klimaendringer i Norge antyder at middeltemperaturen kan forventes å øke med 2,3 – 4,6 grader innen 2100. Mange økosystemer vil ha problemer med å tilpasse seg et nytt klima, mener norske klimaforskere.

Det er noe av bakteppet når Naturvernforbundet inviterer til klimainnledninger og debatt på Mostun på mandag kl. 19.30. Klimaendringene skjer nå og vi kan like godt først som sist forberede oss på endringene som vil komme i årene framover,

Betydelig mer nedbør er en konsekvens som vil utfordre vann- og avløpssystemene  i mange byer.  Fiskeriene vil endre seg da torsk og sild vil gyte på nye områder. I tillegg vil mange økosystemer ha store problemer med å tilpasse seg et nytt klima.

I 2009 var det en grad varmere enn hva som er normalt i Norge. Scenarioer for klimaendringer i Norge antyder at middeltemperaturen kan forventes å øke med 2,3 – 4,6 grader innen 2100. At vi ikke vet helt sikkert hvor mye temperaturen vil øke er først og fremst fordi vi ikke vet hvor store utslippene vil være i årene framover. 

Den forventede temperaturøkningen vil ha store konsekvenser for Norge:

Snøsesongen i lavlandet vil bli to til tre måneder kortere.

Det kan bli 40-50 prosent mer nedbør i hele landet.

Risikoen for jordskred kan øke fra Trøndelag og nordover

Økt utbredelse av flått

De største konsekvensene knyttet til menneskeskapte klimaendringer vil finne sted i arktiske strøk.

Før debattmøtet kl 19.30 er det årsmøte i fylkeslaget fra kl. 18. Her på denne siden vil du finne resten av saksdokumentene til årsmøtet. Vel møtt!