Vegbygging utfordrer klimaforlik

Gjelder ikke klimatiltak i samferdselssektoren? Hvorfor er i så fall klima- og miljøaspektene fraværende i debatten om nye vegprosjekter, spør Helge Jansen. Han mener det er kanskje større behov for et samferdselsforlik enn ett klimaforlik på Stortinget.

Jansen som er medlem i Naturvernforbundet mener det direkte skadelig for miljøet når tunge politiske krefter jobber for en motorvei mellom Stavanger og Kristiansand. Det vil generere økt biltrafikk og økte utslipp. Jansen mener at det er langt mer fornuftig både transportpolitisk og miljøpolitisk å utbedre jernbanen på den samme strekningen. Da kan man redusere reisetiden til ca 2 timer, og innkassere betydelige gevinster for klima og miljø.