«Vekst og fall for sjøfuglene på Vestlandet.» Foredrag ved naturforvalter Stein Byrkjeland

Enkelte sjøfuglbestander på Vestlandet har hatt betydelig vekst, mens andre har hatt tilsvarende nedgang. Hva er årsakene og hva kan vi gjøre for å ta vare på arter som er truet av utryddelse? Foredragsholder Stein Byrkjeland er seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland sin naturforvaltningsseksjon og godt kjent i Rogaland. Foredraget er gratis. Informasjons- og salgsdisk fra kl. 18. Åpen kafe. Vel møtt!