Vekst og fall i Vitenfabrikken på torsdag

Ærfuglene blir det flere av, mens fiskemåkene og alkefuglene sliter. Hvorfor øker noen sjøfuglbestander, mens andre går dramatisk tilbake? Er økosystemene i ulage eller finnes det andre forklaringer? Stein Byrkjeland har fulgt sjøfuglbestandenes utvikling på Vestlandet i en årrekke, og kommer til Vitenfabrikken på torsdag (13.oktober) for å gi svar.

Byrkjeland er til daglig seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland sin naturforvaltningsseksjon. Mange kjenner han som mangeårig redaktør av tidsskriftet «Vår fuglefauna». Byrkjeland har tidligere gjennomført en omfattende kartlegging av sjøfuglforekomstene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

I foredraget vil Byrkjeland oppsummere status for sjøfuglbestandene og drøfte årsakene til utviklingstrendene. Hvis menneskelig aktivitet er årsak til at enkelte bestander går tilbake, bør vi også være i stand til å snu utviklingen. Men har vi nok kunnskap? Og framfor alt – har vi vilje til å gjøre det som er nødvendig for å berge truete arter langs kysten?

Foredraget begynner kl. 18.30 og vi avslutter innen kl. 20. Fra kl. 18 er det salgs- og informasjonsdisk. Torsdagens foredrag er det siste i rekken og det er som vanlig fri adgang. Det er flere år siden sist Stein Byrkjeland opptrådte på en scene i Rogaland så ikke gå glipp av anledningen! 

Bildetekst: 

Storskarven er i vekst, mens andre sjøfugler  er i fall. Foto: Roy Mangersnes/wildphoto.no