Velkommen, Cathrine!

Kontorlandskapet i 2. etasjen på Mostun natursenter fylles fort med folk. I januar begynte Cathrine Tellnes som kampanjemedarbeider for Naturvernforbundets kampanje Oljefri Nord-Jæren.

Oljefri Nord-Jæren har som mål å få folk til å bytte olje- og parafinfyren med fornybare alternativer. Cathrine har kontorsted her på Mostun natursenter. Vi har dermed gått fra én til tre medarbeidere på drøye tre måneder, og ønsker Cathrine hjertelig velkommen!