Velkommen til Mostun i 2012

Mostun natursenter blir åpent for publikum også i 2012. Men de faste åpningstidene blir innskrenket til den siste søndagen i hver måned. I tillegg til dette vil vi invitere publikum til spesielle arrangementer blant annet i samarbeid med botanisk og ornitologisk forening.

I år har vi hatt åpent hver søndag siden Mostun-utstillingene ble åpnet 6.november. Det har vært en suksess. Vi har hatt i alt 870 besøkende som utgjør et gjennomsnitt på 124 besøkende per søndag. Vi har hatt et salg av varer, kaffe og vafler på i gjennomsnitt 3000 kroner per søndag, eller 1000 kroner i timen. Det har vært langt i overkant av forventningene. 

Mostun-søndagene er et rent dugnadsprosjekt. Omlag15 personer fra styret og fra frivillighetsgruppen har brukt i alt 84 dugnadstimer. 

Mostun-søndagene har vært et stort løft for oss, og vi vil være forsiktige med å «bruke opp» dugnadsressursene våre. Derfor starter vi forsiktig i 2012 med åpent hus hver siste søndag i måneden.

Mostun er så langt bare tatt i bruk som utstillingslokale. Naturvernforbundet har ikke flyttet kontoret fra Sandvigå 24 kort og godt fordi vi ennå ikke har en godkjent husleieavtale for Mostun. Stavanger Eiendom har brukt tre måneder på å foreslå en leiekontrakt  som krever en del arbeid og avklaringer. Så snart kontrakten er i boks vil vi starte flyttesjauen. Forhåpentlig er vi innstallert med kontorer og møtevirksomhet på Mostun i løpet av januar eller februar. 

Åpningsdagene på Mostun i første halvår 2012 blir som følger;

Søndag 29.januar

Søndag 26 februar

Søndag 25 mars

Søndag 29 april

Søndag 27 mai

Søndag 24 juni