Vellykket Mosvatn-aksjon

Mange turgåere har fulgt Naturvernforbundets oppfordring om protestere mot planene om parkifisering av Mosvatnet. Både Christine Sagen Helgø og Kjell Erik Grøsfjeld, utvalgsledere fra Høyre, melder om «en haug av» e-poster fra folk som vil ha mer natur og ikke mer plen ved Mosvatnet.

Aksjonen er rettet med kommunens mulighetsanalyse og disposisjonsplan som har vært ute til høring i vår. I planen tas det til orde for en rekke kultur- og fritidsanlegg på bekostning av naturen, særlig i strandsonen. Blant annet er det forslag om hogge ned sumpskogen utenfor kunstmuseet. 

I forbindelse med utstillingen «Norsk natur- vill, vakker og sårbar» har Naturvernforbundet produsert flyere med tittelen «Plen eller fugl?». Disse har vært tilgjengelig på utstillingen, og alt tyder på at de er blitt mye brukt. I flyeren blir nemllig publikum oppfordret til å gjøre sine synspunkter kjent direkte til politikerne. 

Utstillingen ble tatt ned tirsdag etter påske, men arbeidet for å verne om Mosvatnet fortsetter til vi har en plan som klart og utvetydig slår fast at naturen i og ved Mosvatnet skal få et formelt, juridisk vern, i praksis gjennom en reguleringsplan. 

Flyeren kan fortsatt lastes ned på vår hjemmeside eller du finner den i en «fuglekasse» som er montert på plakatmonteren ved turstien i sør ved Mosvangen Camping.