Venstre-støtte til verneforslag

I Randaberg støtter Venstre Naturvernforbundets forslag om å verne verdifull natur, og i Strand kommune støtter AP-ordfører Helge Steinsvåg vår ide om landskapsvern i Preikestolsområdet.

Randaberg er ved siden av Klepp den kommunen i Rogaland som har minst inngrepsfri natur. De små restene som finnes av natur med stort artsmangfold bør sikres i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan, mente Naturvernforbundet. Blant de viktigste forslagene våre var vern av Hålandsholmen, Visteholmen og Ryggmyra. Administrasjonen mente spørsmålet burde tas opp ved neste revisjon av kommuneplanen, dvs om fire år. Venstre foreslo at områdene ble vernet nå, men fikk dessverre ikke flertallet med seg.

Jørpelandsheia med Preikestolen er blant de mest verneverdige naturområdene i Rogaland. Det er for lengst fastslått at området har nasjonale verneverdier, men likevel ikke naturen her sikret. Dette har blitt tydelig demonstrert i forbindelse med utbyggingsplanene for Jørpelandsvassdraget. Nå har Naturvernforbundet i Strand og Rogaland tatt inititaiv til å igangsette en verneprosess. Ideen har fått god støtte, blant annet fra Strand-ordfører Helge Steinsvåg.