Verdens miljødag lørdag 4.juni

Lørdag 4.juni blir det storslått markering av Verdens miljødag i Stavanger sentrum. På programmet står blant annet folkefrokost i skolegården på Kongsgård og økologisk marked på Nytorget. Naturvernforbundet er på plass med naturmangfoldutstilling i skolegården.

Markering av verdens miljødag er i ferd med å bli en årlig tradisjon i Stavanger. Kommunen står bak og har fått med seg en lang rekke frivillig organisasjoner, blant disse Naturvernforbundet. I år reiser vi et stort utstillingstelt i Kongsgård skolegård og inviterer byens befolkning til å se vår populære utstilling om truete arter og natyrtyper i Rogaland. Alle som tar vår naturkviss får premie. 

I teltet treffer du også FN-sambandet i Rogaland og Stavanger Friluftsenter. 

Miljøverndagen starter på Nytorget kl. 10 og kl. 11 er det klart for Folkefrokost i skolegården. Flere utstillinger og stands finner du samme sted fra samme tidspunkt. Ta turen til byen lørdag 4.juni.