Vern ternekolonien ved Tanangerbrua

Rogalands største hekkekoloni av rødnebbterne har tilhold på et lite skjær ved Tanangerbrua. Skjæret bør sikres som verneområde, mener Naturvernforbundet i en uttalelse til en reguleringsplan for Jåsund. Forbundet advarer også mot forslag om utfylling i sjøen som redusere vannutskiftingen i sterkt forurensede Hafrsfjord.

Vårt brev til Sola kommune