Vernet våtmark i Rogaland

Rogaland har ikke nasjonalpark, men vi har 23 vernete våtmarker med internasjonal vernestatus, såkalte Ramsarområder. Våtmarkene har fått samlebetegnelsen Jæren våtmarkssystem. Nå kan du lese om fylkets viktigste våtmarker her:

Last ned brosjyren og du får en komplett, oppdatert kartoversikt over vernet våtmark i Rogaland. Her kan du se hvilke områder som inngår i Jæren våtmarkssystem og hvilke vernestatus de enkelte områdene har. Kartet omhandler også de øvrige 22 vernete våtmarkene og myrene i Rogaland.

Klepp og Sola  er våtmarkskommunene i Rogaland med hver fem vernete våtmarker og myrer. 18 av Rogalands 26 kommuner har vernet våtmark.