Verre enn verst

Rogaland er på god vei til å tapetsere lågheiene i sør-fylket med gigantiske vindkraftanlegg. Nå står kysten for tur. Kraftutbyggerne har kastet sine øyne på Siragrunnen utenfor Sokndal kommune. Forslaget berører uberørt kystnatur, ligger midt i den viktigste trekk-korridoren for fugl og er plantet i den eneste kystnære fiskegrunnen på strekningen Svenskegrensen til Stadt. -Dette er verre enn verst, uttaler styreleder Eirin Hivand Haneberg i fylkeslaget.

Naturvernforbundet mener de negative konsekvensene av en utbygging av Siragrunnen vil være for store og at prosjektet derfor i sin helhet må avvises.

Forbundet viser til at utbygger definerer Siragrunnen som offshoreanlegg, mens det gjør ikke den statlige Havvindplanen som nylig er lagt på bordet. I denne planen er ikke Siragrunnen tatt med og følgelig må forslaget avvises som et offshoreanlegg.

Turbinene på Siragrunnen står midt i korridoren til landets mest konsentrerte fugletrekk. Risikoen for dødelige kollisjoner med trekkende fugl, særlig gjess, er overhengende.Utbygger foreslår en «fugleradar» som kan stanse møllene når det kommer fugl. Praktisk og økonomisk er forsalget om en slik radar lite realistisk.

 Naturvernforbundet i Troms påpeker at svært mange av artene som passerer Siragrunnen kommer fra arktiske områder i nord, og at industriprosjektet således har nasjonal og internasjonal betydning. NVE burde i en tidlig fase avvist prosjektet som uakseptabelt i forhold til nasjonale og internasjonale forpliktelser om artsvern, uttaler fylkeslaget i Troms.