Vi søker etter naturveileder

Er du glad i naturen og god til å formidle? Nå søker Naturvernforbundet i Rogaland etter naturveileder.

Naturveilederen skal utforme og gjennomføre undervisningsopplegg, hovedsakelig for skoleklasser, for Jæren våtmarkssenter. Det er et nasjonalt våtmarkssenter som består av Mostun natursenter i Stavanger, friluftsfyret Kvassheim og friluftshuset Orre på Jæren. Hovedarbeidssted vil være i Naturvernforbundet i Rogaland sine lokaler ved Mosvatnet.

Den vi leter etter må ha gode kunnskaper om natur og miljø og ha en evne til å formidle dette på en lettfattelig og engasjerende måte. Hovedoppgaven blir å utforme gode og aktuelle undervisningsopplegg tilpasset hver av de tre sentrene, for så å invitere skoleklasser og gjennomføre undervisningen. Andre formidlingsoppgaver ved sentrene vil også inngå i stillingen.

Vi leter etter en person som har stor gjennomføringsevne, er selvgående, kreativ, initiativrik og fleksibel.  Personen må også være ryddig, ansvarsbevisst og kunne jobbe for egen motor med flere oppgaver samtidig. Personen må naturligvis også være god til å formidle, både muntlig og skriftlig.

Det er et fulltidsvikariat fram til 1. oktober 2015, og Naturvernforbundet i Rogaland, som administrerer Jæren våtmarkssenter, vil være arbeidsgiver.

Arbeidssted er Mostun natursenter – midt i Stavangers vakreste naturområde. Ettersom det også skal drives undervisning på Kvassheim og Orre, er det en stor fordel om den ansatte har sertifikat.

Det er fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale.

Send søknad med CV snarest til post@mostun.no.  Siste frist er 15. oktober.

For nærmere opplysninger, kontakt Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, på telefon 905 52 579.

Du kan lese mer om Jæren våtmarkssenter her
Her finner du mer om Naturvernforbundet i Rogaland