Vil du være med?

Har du lyst å å være vert på natursenteret? Eller vil du bidra med dugnadsarbeide i uteområdet? Naturvernforbundet har mange gode tilbud til alle som ønsker å gjøre en frivillig innsats for naturvern- og formidling!

Sentervert

Søndagskafeen på Mostun natursenter blir drevet av frivillige. Så langt har vi holdt åpent hver søndag i sommerferien og i de siste ukene før jul. Hvis flere melder sin interesse for søndagsvakter, vil tilbudet bli utvidet.

Det er alltid to personer på en søndagsvakt. Senteret åpner kl 12 og stenger kl. 15. Vi tilbyr utstillinger og  informasjonsmateriell og fra butikken selger vi litteratur og gaveartikler.  Vi har også  økologisk mat og drikke, det vil si vafler, kaffe og saft. Natursenteret har blitt et populært sted å stikke innom, og bedre skal det bli etterhvert som vi utvider tilbudet og pusser opp de noe slitte lokalene.

Alle kan delta som verter og opplæring blir gitt.

Flyteholmen utrustes av dugnadsgjengen. F.h. Bjørnar K. Byberg, Kalle Lindheim, Hugh Clarke og Erling Sømme Kielland. Foto: Erik Thoring.

Skjøtselgruppa

Naturvernforbundet har hatt en egen skjøtselgruppe helt siden 2002. Det startet på Store Marøy med rydding og hogst i et gamle kulturlandskapet på øya. Det har vi holdt på med  hvert år siden.  Det siste året har gruppen også gjort en formidabel jobb i uteområdet på Mostun. Den totalt gjengrodde hagen  er ryddet, en gammel sti er restaurert og vi har gått i gang med en systematisk bekjempelse av fremmede arter.

Frivillige fra skjøtselgruppa har også deltatt i rydding av ei myr på Tasta, rigging av flyteholmen i Mosvatnet og rydding av hettemåkeholmen i Mosvatnet.

I skjøtselgruppa deltar det folk i alle alder, fra den yngste på på 7 år til den eldste på 74 år. Det er ingen krav om kompetanse, og alle velger arbeidsoppgaver og tempo som det passer.

Annet frivillighetsarbeid

Naturvernforbundet jobber hver dag for å ta vare på Rogalands natur. Det gjør vi på  mange måter: ved å engasjere oss i saker der natur er truet, ved å formidle kunnskap  og ved å fremme forslag og ideer om tiltak som kan forbedre vårt naturmiljø. Vi har et korps av tillitsvalgte og frivillige som tar på seg ulike oppgaver, men vi har plass til langt flere. Ikke nøl med å melde deg tjeneste om du har lyst å bidra til i vårt viktige arbeide.

Send noen ord til rogaland@naturvern.no eller kontakt daglig leder Erik Thoring på telefon 51 52 88 11 eller 416 83 238.