Villsauene gjør jobben

Villsauer er ikke bare vakre og velsmakende. De gjør også en viktig jobb for å holde det gamle kulturlandskapet åpent. I Stavanger beiter det nå villsau i flere friområder i skjærgården. Fagbladet «Bondevennen» deltok på en befaring som Naturvernforbundet sto bak.

Som kjent for mange har Naturvernforbundet samarbeidet med Stavanger kommune og sauebøndene Bjarne Kvist Hansen og Kjell Helland om beiting og skjøtsel av Store Marøy. Dugnadsfolk har ryddet og svidd og villsauer har beitet siden 2004.

Naturvernforbundet mente det var på tide å studere resultatene av innsatsen både her og på Langøy i Stavanger og Nådøy i Finnøy. Sammen med Ryfylke Friluftsråd, Stavanger kommune og Fylkesmannen i Rogaland inviterte vi til en såkalt fagdag onsdag 16. september. Med på befaringen hadde vi et sterkt lag av fagfolk fra landbrukets rådgivningstjeneste i hele fylket, biologer og ikke minst bønder med villsau som spesialitet. Førti personer deltok på befaringen som ga mange svar, men også noen nye utfordringer. Om dette kan du altså lese mer i Bondevennens reportasje som er ført i pennen av journalist Anne Kari Grimstad.

Artikkel fra Bondevennen