Vindkraftplanen endelig vedtatt

Rogaland har fått landets første plan for vindkraftutbygging. Planen som ble vedtatt av et enstemmig fylkesting for over ett år siden, er nå godkjent av Miljøverndepartementet.

Naturvernforbundet og lokale friluftsorganisasjoner har vært skeptisk til konsekvensene av en massiv vindkraftutbygging i fylket, og forventer at det blir stilt strenge miljøkrav til de enkeltprosjektene som nå skal behandles av NVE.

Miljøverndepartementets godkjennning av fylkelsdelplan vindkraft- ytre del