Vinterens ofre

Midt ute på isen på Mosvatnet lå de side ved side – to døde kaier. Var det kulde og matmangel som tok livet av kaiene?

Konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger museum kan ikke gi svar på stående fot. Kanskje blir det mulig å si noe mer når kaiene er  nærmere undersøkt. Kaiene hadde ingen synlige skader.

Men at fugler dør om vinteren er helt normalt.

– Vinteren er en prøvelse for de fleste fugler. Korte dager, kombinert med langvarig kulde tærer på reservene. Hvis fuglene ikke klarer å finne nok mat, kan de rett og slett li sultedøden. Men det kan  også være andre  forklaringer, for eksempel sykdom, sier Mjøs.

Det spesielle er at man finner døde fugler. Reven og andre åtseletere er nattaktive  dyr som lever av å spore opp døde byttedyr. Eller som det heter: Den enes død, den andres brød.