Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet vedtas hvert år av årsmøtet. Arbeidsprogrammet sier noe om hva Naturvernforbundet i Telemark vil prioritere av saksfelt og arbeidsoppgaver i året som kommer. Programmet deles i to, en organisatorisk del og en faglig del. Den organisatoriske delen forteller noe om prioriteringene innenfor lokallagsarbeidet, oppfølgingen av medlemmer og praktiske forhold. Den faglige delen forteller mer om hva Naturvernforbundet i Telemark prioriterer av rene miljø- og natursaker, og kan nesten leses som et prinsipprogram.