Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Årsberetning for 2017

Her følger årsberetningen for Naturvernforbundet i Telemark 2017 og protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2018.

Bekk_Fyresdal

Skal alle bekker i Telemark brukes til kraftproduksjon?

Naturvernforbundet i Telemark har det siste året behandlet en rekke saker hvor lokale aktører i fylket ønsker å bygge kraftverk i mindre bekker og elver. Begrunnelsen for ønsket er gjerne å skape lokal aktivitet og arbeidsplasser, i tillegg til å produsere "grønn" energi. Dette høres i første omgang fornuftig ut, men vi stiller oss spørsmålet om hvor dette skal ende. Skal hver eneste bekk som ønskes brukt til kraftproduksjon legges i rør?

Motorvei%20vinter_jpg%20(articledisplay)

4-felts motorveg gjennom Bamble er en miljøpolitisk skandale

24.01.2011

2-felts motorveg med fartsgrense 80 km/t er både med trafikksikker og mer miljøvennlig enn en 4-feltsveg. Den har nok kapasitet til å avvikle forventet trafikk. Den er vesentlig billigere, og medfører mindre naturinngrep. En 2-feltsveg er i samsvar med Stortingets klimaforlik, som forutsetter betydelig utslippsreduksjon av klimagasser.

Kollektiv_grenland

Flere veger eller bedre kollektivtilbud i Grenland?

03.11.2010

Sterke krefter i Grenland arbeider for omfattende utbygging av nye veger, som vil resultere i mange flere biler og økt klimagassutslipp. Hvis du heller ønsker flere og raskere busser, må vi bli så mange at vi får politikerne over på vår side. Vegvesenets konseptplanutredning for Grenland beskriver ulike alternativer for det framtidige trafikksystemet. Utredningen ligger nå ute på høring, og du har nå mulighet for påvirke hva Naturvernforbundet skal mene om saken.

Viser fra 1 til 4 av totalt 69 artikler