Miljødirektoratet: Ber statsforvalteren gjøre nye vurderinger av vedtak rundt utfylling av Heddøla

Miljødirektoratet har sendt Notodden Lufthavns søknad om utfylling av Heddøla tilbake til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av nye opplysninger i saken.

Foto: Telen.no

Naturvernforbundet i Telemark skriver til Miljødirektoratet at saken handler om langt mer enn bare 2 850 kubikkmeter sprengstein i elva. De minner om at hele utfyllingen på cirka 18 700 kubikkmeter tilsvarer rundt 2000 lastebillass, og mener det forsterker deres krav om en grundig gjennomgang av konsekvensene for natur, miljø og vannføringen i elva.

I tillegg har Naturvernforbundet kommet med noen opplysninger de ser på som nødvendig i saken med bakgrunn i dagens status for Notodden Lufthavn AS.

Statsforvalterens begrunnelse for å gi klarsignal for tiltaket var de samfunnsnyttige aspektene. Naturvernforbundet minner nå om at det ikke har vært ruteflygninger fra lufthavna siden 2019, og at intensjonsavtalen med Widerøe er kansellert etter at søknaden ble sendt. De skriver også at Vinje kommune har trukket sin støtte til bygging av flyterminal.

På bakgrunn av dette mener de planene for rutetrafikk på Notodden er urealistiske, og at de samfunnsmessige begrunnelsene for å si ja til søknaden ikke lenger er til stede.

Les hele saken på https://www.telen.no/miljodirektoratet-ber-statsforvalteren-gjore-nye-vurderinger-av-vedtak-rundt-utfylling-av-heddola/s/5-75-756966