Gruvedrift på Fensfeltet: Et naturvernperspektiv


Gruvedrift på Fensfeltet, som ligger ved Ulefoss i Telemark, har blitt mye diskutert de siste årene på grunn av områdets rike forekomster av sjeldne jordarter, slik som neodym og dysprosium. Historisk sett har området vært brukt til gruvedrift, sist da Søve gruver var i drift på 1950- og 60-tallet. Erfaringer fra denne tiden viser at underjordisk drift især kan være utfordrende på grunn av global konkurranse fra land med mindre strenge miljøkrav og rimeligere produksjonskostnader.

Vår tilnærming
Naturvernforbundet i Telemark er ikke prinsipielt imot gruvedrift på land, men vi mener at miljøpåvirkningene av et storskala prosjekt på Fensfeltet må vurderes grundig før videre skritt tas. Potensielle konsekvenser for biologisk mangfold, vannforhold, samt problemer knyttet til avfallshåndtering og radioaktivitet, må bli gjenstand for grundige undersøkelser.


Utfordringer og potensial
Planer om gruvedrift på Fensfeltet møter flere problemer, spesielt knyttet til langsiktig økonomisk levedyktighet og global konkurranse. Med nye funn av sjeldne jordarter i USA og andre land, kan gruver på Fensfeltet møte harde utfordringer i markedet. Rent miljømessig er det viktig å sikre underjordisk drift og at ingen ytre deponier benyttes. Gruvedriftens påvirkning på vann, dyreliv og økosystemer krever selvsagt også nøye vurdering, som før nevnt


Veien videre
Vi mener at et størst mulig antall miljøorganisasjoner, lokale organisasjoner, og nøytrale eksperter må konsulteres for å sikre en omfattende og forsvarlig vurdering av prosjektets fordeler og ulemper. Vi må også lære av erfaringene fra tidligere gruveprosjekter både i Nome og ellers i Skandinavia, og da ikke bare suksesshistoriene. Kommunen og andre involverte aktører må ikke la seg blende av drømmene om et mulig industrieventyr, men vurdere risiko og gevinst nøkternt og objektivt.


Naturvernforbundet i Telemark vil fortsette å engasjere seg i denne saken og jobbe for at natur- og miljøinteresser blir ivaretatt. Om du har innspill eller informasjon om denne saken, ikke nøl med å ta kontakt på

telemark@naturvernforbundet.no