Årsmelding 2013

18. mars holdt vi årsmøte på Høgskolen i Telemark. Her følger en kort oppsummering av aktivitetene i året som har vært.

Årsmeldingen kan du i helhet lese eller laste ned her: Årsmelding 2013

Kort oppsummering av våre aktiviteter siste året:

✩ Høringsuttalelse til klima- og energiplanen i Bø 
✩ Foredrag om miljøvennlig stedsutvikling
✩ Intervju i Varden om ulvejakta i Telemark
✩ Opprettelse av egen Facebook-side
✩ Omtale av miljøtiltak og naturaktiviteter i regionen
✩ Fuglevandring med ornitolog ved Evju
✩ Sponsing av tøybleiepakker til nyfødte
✩ Deltakelse på folkemøte om riksvei 36 gjennom Bø
✩ Stand på Bondens Marked med fokus på matsvinn
✩ Deltakelse på folkemøte om utbygging av Bø-elva 
✩ Miljøspørsmål til alle partilederne under valget
✩ Representasjon på landsmøte i Naturvernforbundet
✩ Deltakelse på folkemøte om ny samfunnsplan i Bø
✩ Høringsuttalelse om samfunnsplanen i Bø 
✩ Brev til fylkesmannen ang. fiskesperra ved Kjeldal
✩ Planlegging av jubileums- og gjenbruksåret 2014