Årsmøte 2021 – protokoll og årsmøtepapirer

Her kan du lese referat og Årsmelding, Regnskap, Budsjett og sakspapirer fra årsmøte 2021