Årsmøte i Naturvernforbundet i Grenland 2023

Da er årsmøtet i NVG avholdt 22. feb 2023

            Styret for 2023 er:

Leder:             Anne Mjelva

            Kasserer:        Anne Mjelva

            Styremedlem: Sissel Solberg

            Styremedlem: John Øivind Selmer

            Styremedlem: Saskia Wanders

            Styremedlem: Torstein Fjeld

            Vara:         Espen Ihlen

                                   Rolf-Steinar Olsen