Årsmøte Naturvernforbundet i Grenland 2022

Da er årsmøtet avholdt og styre valgt for året som kommer

Her kan du lese årsmøte protokollen, i underskrevet stand.