Årsmøteprotokoll

Naturvernforbundet i Øst-Telemark har hatt årsmøte for 2023, og her kan du lese protokollen fra møtet.