Avgjørelsen i hyttebyggings saken på Flekkeråsen, Svanstul, utsatt

30 august bestemte bystyret i Skien for å utsette saken om hyttebyggingen på Flekkeråsen. Saken skal opp til behandling innen desember 2007. Løvenskiold truer bl.a. med å trekke seg fra den frivillige verneplanen av 26.000 mål i Sauheradfjella. Han tenker også på å begrense menigmanns tilgang til Svanstul om ikke planene om utbygging vedtas.

Her finner du en linker til utspill i media fra NV i Telemark, NV i Grenland, Løvenskiold, politikere og andre i saken om Flekkeråsen/ Svanstul.

Les også mer om saken på våre egne sider

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/search?Category=SOK&crit=Svanstul%20Flekkeråsen

http://www.ta.no/sok/index.jsp?eceMode=search&eceForm=simple&eceSort=maxDateSorted&eceMaxDateSortedHits=50&eceMaxDateSortedHitsOrder=descending&eceSection=246&eceExpr=svanstul%20Flekkeråsen