Barnehagebygging på Flåtten, Bokfinkveien

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Grenland. Naturvernforbundet i Grenland ser positivt på kommunens initiativ til å bygge en barnehage på Flåtten, men NVG mener kommunen burde se nærmere på valg av tomt for barnehagen.

Den valgte tomta er et yndet lekested for mange barn, avlastningsbane for Stridsklev idrettslags fotballgruppe, og har en skogteig som blir mye brukt til lek og utforskning. Naturvernforbundet i Grenland ser viktigheten av å bevare slike grønne lunger og rekreasjonssteder i lokalområdene. Området er et naturlig og godt lekeområde, med mange spennende trær og små klatreskrenter, hvor barna får en fin første kontakt med naturen der de bor. Lokalbefolkningen bruker området flittig, og er imot byggeplanene.

Det ligger et område på ved Rimi, Hovet, på fortsettelsen av Stridsklev Ring mellom Hegglia og Malmveien, som er regulert til boligområde i dag. Dette er et område som også har bedre trafikale forutsetninger, og den er kommunalt eid. Tomta er om lag dobbelt så stor som den foreslåtte tomta i Bokfinkveien og bør alvorlig vurderes som et alternativ.

Konklusjon

Kommunen bør utsette byggestarten slik at man får en tomt som er mer forenlig med lokale interesser. Kommunen bør utrede det nevnte området på Hovet, og om nødvendig omregulere tomta. Vi har all forståelse for at kommunen ønsker å få flere barnehager, men dette må ikke gå på bekostning av barns interesser. Vi innstiller på det sterkeste til kommunen om å omgjøre det tidligere vedtaket om å bruke lekeplassen på Flåtten til barnehage.