Betydelig Uro Over Kutt i Togavganger i Telemark

Foto: Hanna Hekkelstrand/VTFK

.

Når Jernbanedirektoratet fatter beslutninger, forventer de ofte forståelse. Men den siste beslutningen deres om å kutte i antall stopp for flere togavganger i Telemark har skapt sterke reaksjoner.

Sven Tore Løkslid, leder for Hovedutvalg Telemark, står i frontlinjen av kritikken. Direktoratet informerte fylkeskommunen om de kommende endringene i et brev uten forutgående varsel. Disse endringene, som har som mål å forbedre punktligheten i togtrafikken, vil starte i desember 2023.

Hva vil dette bety for pendlere? Endringene vil spesielt påvirke Nordagutu, en viktig stasjon på Brattsbergbanen. Løkslid fremhever at en ettermiddagsavgang fra Oslo, populær blant pendlere, også vil lide. Dette virker som et direkte angrep på dem som daglig er avhengige av toget.

Løkslid uttrykker sin frustrasjon tydelig: «I stedet for å investere i utstyr og infrastruktur, har de bestemt seg for å kutte avganger. Det gir ingen mening. Vi trenger flere togavganger, ikke færre.»

Ordførere fra de berørte kommunene deler hans bekymring. De vil samles for å uttrykke sin misnøye med den forringede tjenesten, og Løkslid planlegger allerede å diskutere saken med Jernbanedirektoratet.

Endringene vil påvirke seks avganger, inkludert tre på Nordagutu stasjon, to i Lunde, og ett på Neslandsvatn. Dette sender et tydelig budskap til distriktsinnbyggerne og kaster skygge over direktoratets prioriteringer.

Mens Løkslid bekymrer seg for prosessen og den manglende inkluderingen, øker motstanden mot disse kuttene. Hvordan direktoratet vil reagere på denne motstanden, gjenstår å se.

Opprinnelig publisert:
https://www.ta.no/reagerer-kraftig-pa-darligere-tilbud-det-sender-et-utrolig-darlig-signal/s/5-50-1741458