Ekstraordinært årsmøte 2022

Naturvernforbundet i Telemark innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å avklare hva som gjøres videre i Bunestoppen-saken. Bamble kommune kan snart starte arbeidet med å bygge på Bunestoppen, hvor det har blitt registrert sjeldne naturtyper og truede arter. Fylkeslaget vurderer å gå til sak for å iverksette en midlertidig stansing (forføyning) av tiltaket. I den anledning kalles det inn til et ekstraordinært årsmøte for alle medlemmer.

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det med dette inn til ekstraordinært årsmøte. 

  • Tid: tirsdag 1. november 2022, klokken 18:00
  • Sted: Brattrein hotell, Notodden (det vil også være mulig å delta digitalt via teams, lenke sendes til påmeldte). 

Påmelding: 
Medlemmer som ønsker å delta på det ekstraordinære bes om å melde seg på til fylkessekretær Christian Lycke innen 23. oktober. 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med styreleder
  5. Sak til behandling: Veien videre når det gjelder Bunestoppen i Bamle, dvs. mulig bruk av rettslige skritt og økonomiske konsekvenser for laget

Vedlegg:

  • Brev dat. 29.09.2022 fra advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Brev dat. 29.09.2022 fra advokat Tine Lasen i Dæhlin Sand Advokatfirma til Bamble kommune.