27.nov 2023

Åpent temamøte på Bø hotell: «Energisituasjonen i Telemark og Norge»

Hva: Åpent Temamøte
Når: 27.nov, kl. 18:00
Hvor: Bø Hotell

Innledninger av:
Terje Lien Aasland: Olje- og energiminister

Ådne Naper: Leder av hovedutvalg for klima, areal og plan i fylkeskommunen

Truls Gulowsen: Leder av Norges Naturvernforbund

Innledninger av
Terje Lien Aasland: Olje- og energiminister
Hvordan lykkes med å kutte utslipp og elektrifisere samfunnet? Hva må til
for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape ny virksomhet?


Ådne Naper: Leder av hovedutvalg for klima, areal og plan i fylkeskommunen
Hva er kraftbehovet i Telemark? Hva vil skje dersom industrien ikke får
tilgang til den krafta den behøver?


Truls Gulowsen: Leder av Norges Naturvernforbund
Hvem skal få strøm – og til hva? Hvor mye kan energiøkonomisering bidra med?


Etter en kaffepause med enkel servering blir det anledning til å stille spørsmål og komme med korte innlegg.
Alle velkommen!