08.feb 2024

Skogen er ikke bare trær

Hva: Åpent møte
Når: 08.feb, kl. 18:00
Hvor: Biblioteket i Skien 2.etasje

Naturvernforbundet i Grenland har engasjert seg for å bevare urørt skogsområde nord for Skien. Rapporten «Blåfjell naturreservat» beskriver området. Espen Ihlen (NVG) området og biologene Siri Tollefsen og Erik Kagge forteller om kartleggingen i Blåfjell og det nye skoprosjektet Naturvernforbundet jobber med

anne