Forslag om Blåfjell naturreservat

Naturvernforbundet i Grenland har sammen med fylkeslaget foreslått et stort område med mest gammelskog til nytt naturreservat

anne

I lengre tid har Naturvernforbundet i Grenland arbeidet med muligheten for å kunne verne varig et område rundt Blåfjell, bestående av det man nok kan kalle gammelskog. Vårt styremedlem Espen Ihlen er en pådriver for prosjektet Naturvernforbundet i Oslo og Akreshus har gjennomfør. Vedlagt finner dere en strålende rapport vi nå har sendt videre til statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Fra rapporten: Prosjektområdet ble valgt ut på bakgrunn av at den store andelen av sammenhengende gammelskog og nærheten til Skrim og Sauherradfjella naturreservat. NOA vurderer området som svært aktuelt for en utvidelse av naturverdiene i skogreservatet, og vil utgjøre en
utvidelse på om lag 38 km2. En eventuell utvidelse haster, da det foreligger planer om å utvikle området til et industriområde for sol- og vindkraft.

Naturvernforbundets skogutvalg mottok i 2022 midler fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom en utlysning om støtte til tiltak for å bevare naturmangfoldet. Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus utførte prosjektet på vegne av skogutvalget i Naturvernforbundet.

En takk fra oss i Grenland!

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/18/2023/11/Forslag-om-opprettelse-av-Blafjell-naturreservat227064.pdf