Fylkeslaget i Telemark

Fylkeslaget jobber med saker fra hele Telemark. Har du innspill til sak fra ditt nærområde, ta gjerne kontakt. 

Kontakt: telemark@naturvernforbundet.no


Styret i fylkeslaget består av:

Styremedlemmer:
Anne Haugen Wagn: awagn@online.no
Helge Granlund: hegranlu@online.no
Saskia Wanders: saskianatur@gmail.com
Bjørn Olav Haukelidsæter: bohaukel@gmail.com

Varamedlemmer:
David Mundal: davmundal@gmail.com
Per Øyvind Gustavsen: gustavsen@naturanalyser.no
Marith Gullbekk Markussen: mkmarkussen@yahoo.no
Kasserer: Anne Mjelva: a-mjelva2020@outlook.com

Fylkessekretær: Eli Birkeland eb@naturvernforbundet.no