Fylkessekretær for Naturvernforbundet i Vestfold og Telemark 40% stilling

Fylkessekretæren for Naturvernforbundet i Vestfold og Telemark skal ut i foreldrepermisjon, og i den sammenhengen søkes det etter en vikar i ca. 10 måneder vikariat. 

Se stillingsutlysningen her;
Vikar fylkessekretær i Vestfold og Telemark

For spørsmål, ta kontakt med Christopher C. Gallaher (fylkesleder Vestfold) 918 09 890