Fylkessekretær Naturvernforbundet i Vestfold og Telemark

Vi skal engasjere en fylkessekretær for to år fra 1.august 2021. I utgangspunktet 40 % stilling. Det er mulighet for forlengelse, og økning av stillingsprosent ved egen og Naturvernforbundets medvirkning.

Naturvernforbundet, ( grunnlagt i 1914)  er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35.000 medlemmer og ca 100 fylkes- og lokallag i hele landet. Vi arbeider med et bredt spekter av saker innen natur- og miljøvern. Vi trenger en selvstendig og engasjert person som sammen med de to fylkesstyrene vil være sentral i å være med å utvikle de to avdelingene i Vestfold og Telemark, som i dag har   ?  medlemmer. Deler av fylket mangler lokallag, og etablering av nye lag vil bli en viktig oppgave. Vi tilbyr en spennende stilling med mulighet til å være med å skape aktiviteter og engasjement for natur- og miljøsaker.  

 – Vi ønsker en natur- og miljøvern-interessert person, gjerne med fartstid fra foreningsarbeid, og som i stor grad evner å drive seg selv og utføre varierte arbeidsoppgaver for lagene.

– Gjerne høyere utdannelse: men relevant erfaring kompenserer, fra f.eks. miljøarbeid, administrasjon, organisasjons- eller prosjektskaping og -drift.

– Egenskaper: Selvstendig. Disiplinert. Motiverende.

– Stillingen har en fleksibel arbeidshverdag, og noe reisevirksomhet.

 – Stillingen er avlønnet i lønnstrinn 50 etter statens lønnstabell. p.t. kr.180 680 (per 1.2.2021).  

 – Kontorsted eller hjemmekontor avgjøres etter ønske.

 – Tiltredelse 1. august

Kontakt: Øystein Dalland (leder ) tlf 97665740 

Søknadsfrist: 11.6-2021