Grønt Punkt Norge sier opp plastreturordningen de har med Renovasjon i Grenland med veldig kort varsel! Og det kan gå i retning lavere gjenvinningsgrad!

Naturvernforbundet i Grenland er derfor bekymret – for om Renovasjon i Grenland finner en like god ordning med en annen aktør – for at all den plasten vi sorterer i de blå posene i en overgangsperiode må brennes, i stedet for å gå til sortering og returbehandling i Tyskland, som nå – for at det kan bli lavere gjenvinningsgrad Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer folk til å bare legge ren plast i de blå posene siden for stort innslag av restavfall er en del av årsaken til oppsigelsen av avtalen.