Innspill om plan for Elkem Anodegrafitt fabrikk Herøya

NVG har gjennomgått Elkems plan for produksjon av anodegrafitt på Herøya. Vi er i prinsippet positiv til fabrikken, men ikke for enhver pris. Les innspillet vi har gitt til høringen