Klage levert til ESA

Naturvernforbundet i Telemark har sendt en pressemelding til både TA og PD angående de seneste utviklingene i Bunestoppen-saken. NNV Telemark og Grenland har levert en klage til ESA etter avslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Her er meldingen.

Naturvernforbundet i Telemark og Naturvernforbundet i Grenland har mandag kveld levert en klage til ESA, overvåkingsorganet som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir etterlevd i Norge. Klagen gjelder feil, ikke  minst manglende konsekvensutredning, i forbindelse med saksbehandlingen av et større boligprosjekt som er planlagt i det verdifulle naturområdet Bunestoppen i Bamble kommune. 

Klagen kommer etter at Kommunal- og distriktsdepartementet avslo omgjøringsbegjæringen fra organisasjonene. Fylkes- og lokallagene til Naturvernforbundet har kommet inn i prosessen i etterkant av at planene ble vedtatt, og opplever en stor motvilje i forvaltningen til å omgjøre godkjente planer. Norske myndigheter legger i mange tilfeller større vekt på at formelle prosesser er fulgt, enn å ta hensyn til påviste faglige mangler i beslutningsgrunnlaget – som i neste runde kunne ha ført til et annet resultat. Det fører til at det bygges ned verdifulle naturområder også etter at verdiene er påvist. Derfor ser Naturvernforbundet i Telemark og Grenland seg nødt til å bringe klagen sin videre til en part som står utenfor det norske planleggingssystemet.