Kortreist mat

Kortreist mat er lokal mat, mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette har mange miljøfordeler og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet.

Sentralisering, intensivering og spesialisering av jordbruket fører til produksjon i noen få regioner, dette får miljøkonsekvenser som gjødselsoverskudd, økt bruk av plantevernmidler, sårbar monokultur og utarming av de aktuelle områdene.

I Norge er matproduksjon dyrt, som følge av klimaet, geografien og det faktum at Norge er et høykostland i den vestlige verden. Likevel er det viktig å opprettholde jordbruksproduksjonen for å få en lokal og mindre intensiv matproduksjon.

Vil du gjøre litt mer for miljøet? Bli medlem

Mindre transport


Lokal matproduksjon fører til mindre transport. Dette er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transporten, som veibelastning, lokal forurensing i form av svevestøv og veisalt, veibelastning og ulykker. Ved lokal matproduksjon reduseres også faren for spredning av smitte og sykdommer.

Sykdom og mat


Mat fra industribasert jordbruk kan spre bakterier resistente mot antibiotika fordi det sprøytes med hormoner og antibiotika.

Sykdom som kan spre seg er for eksempel salmonella, kugalskap, munn og klovsyke, fugleinfluensa. Biologisk forurensing er også et økende problem med økt transport, iberiasneglen som hver sommer plager mange hageeiere er et eksempel på slik biologisk forurensing.

Fôr for tankene


Et eksempel fra Jordens Tilstand 2004: Om en brite spiser en tradisjonell middag med importerte varer vil måltidet generere nesten 650 ganger så mye transportrelaterte karbonutslipp i forhold til en tradisjonell middag laget av lokale produkter. Noe å tenke over? 
Måltidet besto av:
Storfekjøtt, Australia Poteter, Italia Prydbønner, Thailand Gulrøtter, Sør Afrika Brokkoli, Guatemala Jordbær, California Blåbær, New Zealand