Larvik Baner Veien: Planvask for å Revitalisere Kommunal Planlegging til Fordel for Natur og Klima

I mange norske kommuner, inkludert Oslo og Larvik, er det et virvar av gamle planer. Med over 6000 planer i Oslo og rundt 800 i Larvik, noen så gamle som fra 1800-tallet, er behovet for oppdatering tydelig.

Larvik kommune tar et stort skritt mot en grønnere fremtid med sitt innovative ‘Planvask’-prosjekt. Støttet av 7 millioner kroner fra Forskningsrådet, tar Larvik fatt på oppgaven med å rydde og oppdatere utdaterte og gamle planer. Dette initiativet, det første i sitt slag i Norge, signaliserer en ny æra for kommunal planlegging, hvor fokus på forutsigbarhet, natur og klima står sentralt.

I mange norske kommuner, inkludert Oslo og Larvik, er det et virvar av gamle planer. Med over 6000 planer i Oslo og rundt 800 i Larvik, noen så gamle som fra 1800-tallet, er behovet for oppdatering tydelig. Disse gamle planene er ofte uforståelige og passer dårlig med dagens behov og regelverk.

Planvask i Larvik representerer mer enn bare en opprydning; det er en mulighet til å skape tryggere og mer relevante planer. Ved å fjerne forvirrende og foreldede planer, reduserer kommunen risikoen for farlig og uønsket utvikling. Samtidig åpner det opp for bærekraftige løsninger som tar hensyn til klimaendringer og naturvern.

Oppdatering av disse planene er ikke bare en administrativ øvelse, det er en handling som direkte påvirker naturvern og klimatilpasning. Nye planer kan for eksempel bedre identifisere områder som er viktige for naturmangfoldet, integrere grøntarealer i urban planlegging, og legge til rette for tiltak som styrker samfunnets evne til å håndtere klimaendringer.

Det mest spennende med Larviks Planvask er potensialet for å inspirere og veilede andre kommuner. Deling av metodikk og erfaringer vil gjøre det enklere for andre å følge etter. Dette kan akselerere overgangen til mer bærekraftige samfunn over hele Norge.

Innslag på NRK: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-fra-vestfold-og-telemark/202401/DKVT98010924/avspiller. (3:18)

Mer info om planvask fra Naturvernforbundet: https://naturvernforbundet.no/content/uploads/2023/06/Veileder-planvask-14mai.pdf