Miljødirektoratet har lagt ut nytt Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet sier: «Vi forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035». Dette er jo gledelige nyheter. Vi har lest forslaget og er positive. Men har likevel en kommentar:

Kommentar: Naturvernforbundet i Grenland har sett på høringsutkastet. Vi mener det er mye bra i dette forslaget. Det at man legger opp til opplegg for renere fraksjoner av avfallet er noe vi er i dialog med «Renovasjon i Grenland» om, og backer dem opp i tiltak for å få til dette. Vi er enige i at god utsortering av bioavfall er gunstig i seg selv, og at det også medfører at de andre fraksjonene ikke blir griset til av mat og dermed blir bedre egnet til materialgjenvinning. Biogassproduksjon av matavfallet er tilfellet i vårt distrikt. Her har man strevd litt med å finne egnede matavfallsposer til både å tilfredsstille optisk sorteringsanlegg, og unngå at rester av grønne plastposer blir med ut på jordet når restene fra biogassproduksjon blir brukt som jordforbedringsmiddel. Det jobbes med å løse dette.

Det er en side ved plastavfallet som bekymrer oss spesielt, det er den type emballasje som påberoper seg å være komposterbar. Det høres jo fint ut, og noen tror faktisk at slike poser brytes ned raskt i naturen. Vi har lest oss opp til at det er bare i noen få industrielle komposteringsanlegg at disse blir brutt ned helt. De egner seg jo heller ikke til å blandes med annen plast med tanke på gjenvinning, og er et blindspor etter vår mening. Vår lokale renovatør ber oss å kaste disse «komposterbare» sakene i restavfall, noe vi er enig i, så denne plasttypen har lite for seg i dag.

 Vi håper også at dere i forskriften kan ha noen faglige punkter om hvordan vi skal redusere utslipp av mikroplast fra dagligdagse produkter, slik som syntetiske plagg og noen typer hygieneartikler. En god innsamlingsordning for plast vil forhåpentligvis redusere plast på avveie, som sakte men sikkert blir til mikroplast.

Hilsen styret i Naturvernforbundet i Grenland