Miljøvennlig hverdag – kortreist mat

Vi kan alle daglig gjøre mer for klimasaka når vi velger hvilke matvarer vi kjøper. Hva inneholder maten? Hvor er den produsert? Hvor mye ressurser og energi er brukt i framstilling, innpakning og transport? Hva med økologisk mat? Hvor mye avfall blir det etter maten vi kjøper? Vi må reflektere og deretter handle riktig. Naturvernforbundet i Grenland inviterer alle til informasjon og diskusjon om dette på Mule Varde onsdag 17. november kl 1830. Festivalleder for Mersmak i Skien, Ellen Dagsrud, innleder til diskusjon.

Picasa 3.0

Naturvernforbundet i Grenland tar opp igjen en gammel, men minst like aktuell sak, som skal gjøre oss til mer miljøbevisste forbrukere. I 2000 utførte Naturvernforbundet en undersøkelse om økologisk mat i butikkhyllene i Grenland. Resultatet den gang var nedslående, og en handlekurvsjekk viste at vi kun fikk tak i 24 varer med ø-merke, i januar i 2007 var antallet økt til 52 varer i den samme butikken i Meny-kjeden. Men prisforskjellen var fortsatt stor.

Høy kjøpekraft blant forbrukerne fører likevel til at butikkene opplever økt salg, selv om salget nok hadde vært enda bedre dersom prisene var gått noe ned. Naturvernforbundet peker på at kun en liten del av nordmenns penger går til mat. Vi bruker faktisk minst i Europa på mat, rundt 10 % av lønningen, og av maten som omsettes er altså rundt 1 % økologisk. Disse tallene viser at økologisk mat har et enormt potensiale, og at de butikkjedene som nå satser aktivt på denne typen matvarer vil stå fram som vinnerne når regjeringen innfrir sitt  mål om at 15 % av matomsetningen skal være økologisk, i 2015.

– Den lille merprisen som man betaler for økologisk mat er likevel verdt det, når man vet at maten man kjøper er god for miljøet, mener Kirsti Arvesen Nesheim i Naturvernforbundet i Telemark.